Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Rekrutacja_phone Rekrutacja_phone_landscape Rekrutacja_tablet Rekrutacja_main
class="btns">Dowiedz się więcej

Najbliższe szkolenia

Aktualności

Projekty

  • Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

front POwer19

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 

 

Projekt jest skierowany do osób, które:

  • są w wieku do 30 lat
  • zamieszkują powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki

A) są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

lub

B) są pracujące.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach (tylko dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo).

Dowiedz się więcej

O nas

zdz bialystok siedziba

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś.

czytaj więcej

Egzaminy energetyczne i spawalnicze

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych....

czytaj więcej