Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Produkcja

Transformatory TMa

TRANSFORMATORY ODDZIELAJĄCE

Zastosowanie:
Transformatory oddzielające typu: Tma- 25, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 VA służą do zasilania stałych punktów świetlnych, układów sterowania i sygnalizacji oraz innych urządzeń, dla których przepisy nie wymagają stosowania transformatorów ochronnych.

Opis techniczny:
Transformatory małej mocy typu: Tma posiadają magnetowody zwijane-cięte wykonane z transformatorowej taśmy anizotropowej.
Uzwojenia nawinięte są na jednolitym korpusie wykonanym z tworzywa ITAMIT 28 SAM. Zacisk ochronny umieszczony jest na podstawie transformatora lub na wsporniku listwy zaciskowej.
Transformatory są impregnowane w lakierze elektroizolacyjnym, wykonane zgodnie z wymaganiami PN .
Stosowane sposoby wyprowadzania końców uzwojeń:
-poprzez listwy zaciskowe Lz4, Lz10, Lz16
-poprzez wolne końce przewodem LgYc (TO-25-160)
Uwaga: Stosowane przekładnie napięciowe do uzgodnienia z odbiorcą.

Dane techniczne: