Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapraszamy dorosłe osoby na zaoczne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 W ZDZ w Białymstoku kształcimy w następujących zawodach:

Nabór na kursy (po zebraniu grupy) - marzec 2024:

 

Technik usług fryzjerskich

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • Nauka trwa 2 lata 
 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • czesne: 100,00 zł/miesiąc
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich  FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur.

KKZ TUF ikonka

Do uzyskania dyplomu technika usług fryzjerskich wymagane jest wykształcenie średnie.

Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista. Ważne jest zainteresowanie modą i trendami przemysłu fryzjerskiego. Niezbędna jest wrażliwość estetyczna, zręczność i szybkie tempo ruchu. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

Zaadnia zawodowe:

1) w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

a) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,

b) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,

c) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,

d) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,

e) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,

f) wykonywania zmiany koloru włosów,

g) wykonywania stylizacji fryzur;

 

2) w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:

a) projektowania fryzur,

b) kreowanie wizerunku,

c) pracownia fryzur artystycznych .

UWAGA! Absolwenci ZSZ Fryzjer mogą zapisać się na kwalifikację FRK.03 (po uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymują tytuł TECHNIKA USŁUG FRYZJERSKICH)

Nasze atuty to:

 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie,
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe,
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna,
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy (Fryzjer lub Technik usług fryzjerskich).
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czego możesz oczekiwać po pracy w branży fryzjerskiej?

 • Pracę znajdziesz w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na planie filmowym, a także w zakładach perukarskich. Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski.
 • W miarę zdobywania doświadczenia możesz specjalizować się w stylizacji, zostać kolorystą lub profesjonalnym barberem.
 • Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Często będziesz mieć kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów. 

 

Fryzjer

Nauka trwa 1,5 roku 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • czesne:  100,00 zł/miesiąc
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich (*do uzyskania dyplomu zawodowego fryzjera niezbędne jest wykształcenie min. zasadnicze zawodowe)

FRYZJER wykonuje zabiegi na włosach mające na celu podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywające ewentualne mankamenty urody. Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista. Niezbędna jest wrażliwość estetyczna. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

ZADANIA ZAWODOWE W ZAWODZIE FRYZJER:

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
 6. wykonywania zmiany koloru włosów,
 7. wykonywania stylizacji fryzur

Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik usług fryzjerskich.

Technik Usług Kosmetycznych

2-letni Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czesne: 120,00 zł/miesiąc

Centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

KKZ TUK ikonka

Kwalifikacyjny Kurs zawodowy: Technik Usług kosmetycznych, to idealne rozwiązanie dla absolwentów liceum (matura nie jest wymagana), którzy:

 • interesują się pielęgnacją urody, wizażem i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii,
 • chcą szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Absolwent uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz po zdaniu egzaminów zawodowych dyplom Technika Usług Kosmetycznych.

 • Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej.
 • Nasi wykładowcy i instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczenie, praktycy.
 • Od lat słuchacze naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Ramowy program zajęć:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Absolwent potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabieg kosmetyczny i upiększający;
 • wykonywać zabieg fizykalny;
 • zastosować preparat chemiczny w kosmetyce;
 • udzielić porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • salonach urody, SPA;
 • gabinetach pielęgnacji dłoni stóp;
 • firmach kosmetycznych;
 • własnym gabinecie kosmetycznym.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie  świadectwo)
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

kosmetyczka

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 • Nauka trwa 1 rok
 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • czesne: 120,00 zł/miesiąc
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

ZAPISZ SIĘ ONLINE

KKZ PO

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy poligrafii
 3. Przygotowanie materiałów graficznych
 4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
 5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
 6. Język obcy zawodowy
 7. Kompetencje personalne i społeczne
 8. Organizacja pracy małych zespołów

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Informacje i zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ZDZ BiałystokZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77

15-003 Białystok

Tel. 85 675 24 91

szkoly@zdz.bialystok.pl

 

bieżące informacje dla słuchaczy