Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
wielkanoc2017_phone wielkanoc2017_phone_landscape wielkanoc2017_tablet wielkanoc2017_main
Rekrutacja_phone Rekrutacja_phone_landscape Rekrutacja_tablet Rekrutacja_main

Rekrutacja - sprawdź ofertę szkół

Dowiedz się więcej
fryzjer_phone fryzjer_phone_landscape fryzjer_tablet fryzjer_main

Zostań fryzjerem - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dowiedz się więcej
czeladniczy_phone czeladniczy_phone_landscape czeladniczy_tablet czeladniczy_main

Zostań czeladnikiem - kursy zawodowe

Sprawdź ofertę
Policealna_phone Policealna_phone_landscape Policealna_tablet Policealna_main

Zostań kosmetyczką - policealna szkoła zaoczna

Dowiedz się więcej
Baza Usług Rozwojowych_phone Baza Usług Rozwojowych_phone_landscape Baza Usług Rozwojowych_tablet Baza Usług Rozwojowych_main

Szkolenia z dofinansowaniem do 88%

Baza Usług Rozwojowych

Najbliższe szkolenia

Aktualności

Projekty

 • POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja
 • POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie outplacenentowe
 • Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych
 • Wykwalifikowani i kompetentni –kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29roku życia

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja

pomagamy zwalnianym

Projekt jest skierowany do 160 osób, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, atrakcyjne szkolenia, dotacje oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Dowiedz się więcej

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie outplacementowe

pomagamy zwalnianym

Projekt jest skierowany do 110 osób, które:

 • zamieszkują na terenie województwa podlaskiego
 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, atrakcyjne szkolenia, dotacje oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Dowiedz się więcej

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

thumb staż2

Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
A może zastanawiasz się co w życiu robić?

 Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są długotrwale bezrobotne.

Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji i zdobądź międzynarodowe doświadczenie! 

Nie obawiaj się, że nie znasz języka, nie poradzisz sobie... Przygotujemy Cię językowo, kulturowo, zawodowo  i wyjedziemy razem z Tobą! W grupie zawsze raźniej!

W ramach projektu oferujemy 2 - miesięczne staże zagraniczne, szkolenia zawodowe, szkolenia językowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dowiedz się więcej

Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia

baner 2

Projekt jest skierowany do 120 osób, które:

 • ukończyły 30 lat
 • są bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo
 • zamieszkują podregion ełcki
 • oraz które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z kategorii: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

GWARANTOWANA PRACA po odbyciu stażu dla co najmniej 47 uczestników projektu!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dowiedz się więcej

O nas

zdz bialystok siedziba

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś.

czytaj więcej

Egzaminy energetyczne i spawalnicze

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych....

czytaj więcej