Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
fryzjer_phone fryzjer_phone_landscape fryzjer_tablet fryzjer_main

Zostań fryzjerem - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dowiedz się więcej
czeladniczy_phone czeladniczy_phone_landscape czeladniczy_tablet czeladniczy_main

Zostań czeladnikiem - kursy zawodowe

Sprawdź ofertę
Policealna_phone Policealna_phone_landscape Policealna_tablet Policealna_main

Zostań kosmetyczką - policealna szkoła zaoczna

Dowiedz się więcej

Najbliższe szkolenia

Aktualności

Znajdź Szkołę lub ośrodek

logo

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do zapoznania się z ofertą w wybranych lokalizacjach.

Projekty

  • OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty
  • Równi na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących
  • DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących II edycja (woj. podlaskie)
  • LEPSZE JUTRO – aktywizacja zawodowa osób niepracujących (woj. podlaskie)
  • Kompetentny pracownik MŚP

O projekcie

thumb odNowaProjekt „OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt jest skierowany do 60 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty z terenu podregionu łomżyńskiego tj. powiatów: bielskiego, hajnowskiego, koleńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, oraz powiatu m. Łomża - zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012r.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku dnia 27.05.2014r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-20-098/13-00) na podstawie której w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 realizuje projekt „Równi na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących". Jest to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 45 kobiet i 55 mężczyzn niepracujących przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do VI.2015r.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w dniu 30.05.2014r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-20-126/13-00) na podstawie której w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 realizuje projekt „DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących – II Edycja". Jest to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 56 kobiet i 64 mężczyzn niepracujących przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do VI.2015r.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Projekt „LEPSZE JUTRO – aktywizacja zawodowa osób niepracujących” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA.POKL.06.01.01-20-025/13-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.11.2013 - 31.01.2015.

 Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy niepracujących osób przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia, prowadzące do zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego wsparcia, zamieszkujących następujące powiaty:bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Projekt „Kompetentny pracownik MŚP” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-126/13-01 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.06.2014 - 31.05.2015.

Oferujemy wsparcie w postaci szkoleń z zakresu umiejętności interpersonlanych, z zakresu zarządzania, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dedykowanych pod konkretne potrzeby przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Dowiedz się więcej

O nas

zdz bialystok

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś.

czytaj więcej

Komisje kwalifikacyjne

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych....

czytaj więcej