Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

szkoła fryzjerska BiałystokZapraszamy dorosłe osoby na zaoczne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

W ZDZ w Białymstoku kształcimy w następujących zawodach:

 

Fryzjer

kurs fryzjerski Białystok

 • Nauka trwa 1,5 roku (683 godz.)
 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: AU.61. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (*do uzyskania kwalifikacji niezbędne jest wykształcenie min. zasadnicze zawodowe)

FRYZJER wykonuje zabiegi na włosach mające na celu podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywające ewentualne mankamenty urody. Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista. Niezbędna jest wrażliwość estetyczna. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FRYZJER:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;szkoła fryzjerska Białystok
 • wykonywania stylizacji fryzur.

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KKZ FRYZJER:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • język obcy ukierunkowany zawodowo;
 • kompetencje personalne i społeczne;
 • umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer;
 • wykonywanie zabiegów fryzjerskich: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie, zmiana koloru włosów.

Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik usług fryzjerskich.

Technik usług fryzjerskich

Polaroid fryz8

 • Nauka trwa 2 lata (880 godz.)
 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: AU.61 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  AU.62 Projektowanie fryzur TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH wykonuje zabiegi na włosach klienta dobierając sposoby, metody, techniki i technologie oraz projektuje fryzury na włosach, uwzględniając cechy indywidualne klienta. Zarządza zakładem fryzjerskim.

 

Do uzyskania dyplomu technika usług fryzjerskich wymagane jest wykształcenie średnie.

Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista. Ważne jest zainteresowanie modą i trendami przemysłu fryzjerskiego. Niezbędna jest wrażliwość estetyczna, zręczność i szybkie tempo ruchu. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;szkoła fryzjerska Białystok
 • wykonywania stylizacji fryzur;
 • wykonywania projektów fryzur.

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KKZ TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • język obcy ukierunkowany zawodowo;
 • kompetencje personalne i społeczne;
 • organizacja pracy małych zespołów;
 • umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich;
 • wykonywanie zabiegów fryzjerskich: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie, zmiana koloru włosów;
 • projektowanie fryzur: wykonywanie projektów fryzur, stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.

UWAGA! Absolwenci ZSZ Fryzjer mogą zapisać się na kwalifikację AU.62

Nauka trwa pół roku i po uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymują tytuł TECHNIKA USŁUG FRYZJERSKICH

Nasze atuty to:

 • szkoła jest całkowicie bezpłatna!
 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie,
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe,
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna,
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy (Fryzjer lub Technik usług fryzjerskich).
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czego możesz oczekiwać po pracy w branży fryzjerskiej?

 • Pracę znajdziesz w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na planie filmowym, a także w zakładach perukarskich. Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski.
 • Przeciętnie będziesz pracować 8 godzin dziennie lub więcej. Cały dzień będziesz pracować na stojąco z uniesionymi i zgiętymi rękoma.
 • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, wśród zapachów środków kosmetycznych.
 • Często będziesz mieć kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI -  kurs kwalifikacyjny zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to idealne rozwiązanie dla osób dorosłych, które:

- chcą zdobyć zawód lub przekwalifikować się,
- pracować w działach administracyjnych przedsiębiorstw, zajmować się rachunkowością i wynagrodzeniami.

Nauka trwa od października 2016 do grudnia 2017. Realizowana jest w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Słuchacz w trakcie nauki zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
A.36 – Prowadzenie rachunkowości
A.65  - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdaniu egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach, dyplom Technika Rachunkowości. Warunkiem zdobycia tego tytułu jest posiadanie wykształcenia min. średniego.

buchalteria logo

Kształcenie realizujemy przy współpracy

Kancelarii Księgowo Audytorskiej BUCHALTERIA. 

Słuchaczom kursu ZDZ zapewniamy spotkania i warsztaty z praktykami i najlepszymi specjalistami z branży finansowej, wizyty studyjne w zakładach pracy, praktyki zawodowe.  

 

Nauczane przedmioty:

 • działalność gospodarcza i marketing
 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki
 • biuro rachunkowe
 • biuro wynagrodzeń i podatków    

Zdobywane umiejętności:

 • stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa, organizacje gospodarcze,
 • instytucje finansowe
 • jednostki finansów publicznych, 
 • kancelarie doradcze i audytorskie
 • biura rachunkowe

Czesne: 100 zł /m-c. Słuchacze nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

Rekrutacja:  
Słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Szkole Zaocznej ZDZ w zawodzie technik rachunkowości  może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

Technik przemysłu mody

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to idealne rozwiązanie dla osób dorosłych, które:
- chcą zdobyć zawód lub przekwalifikować się,
- nauczyć się kroju i szycia, a także projektowania strojów,
- pracować w branży odzieżowej

Nauka trwa od października 2016 do kwietnia 2018. Realizowana jest w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Słuchacz w trakcie nauki zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
A.71 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
A.74 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdaniu egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach, dyplom Technika Przemysłu Mody. Warunkiem zdobycia tego tytułu jest posiadanie wykształcenia min. średniego.

Kształcenie realizujemy przy współpracy z firmami zajmującymi się projektowaniem, wytwarzaniem i  sprzedażą odzieży.
Słuchaczom kursu ZDZ zapewniamy spotkania i warsztaty z projektantami, przedsiębiorcami z branży odzieżowej, wizyty studyjne w zakładach pracy, praktyki zawodowe, a także warsztaty ze stylistami, specjalistami budowania wizerunku, wizażu itp.  

Nauczane przedmioty:
- materiałoznawstwo odzieżowe
- technologie wytwarzania odzieży
- konstrukcja i modelowanie form odzieży
- projektowanie i stylizacja ubiorów
- marketing mody
- język obcy w branży odzieżowej
- działalność gospodarcza w branży odzieżowej    Zdobywane umiejętności:
- stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
- obliczania podatków,
- prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
- prowadzenia rachunkowości

Możliwości zatrudnienia:
- przedsiębiorstwa produkujące odzież,
- sieci handlowe,
- własna działalność gospodarcza,  
- teatry, placówki kultury

Czesne:  80 zł /m-c. Słuchacze nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

Rekrutacja:  
Słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Szkole Zaocznej ZDZ w zawodzie przemysłu mody może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole.

Wymagane dokumenty:
- wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy  
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
- potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

Technik organizacji reklamy

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY  -  kurs kwalifikacyjny zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to idealne rozwiązanie dla osób dorosłych, które:
- chcą zdobyć ciekawy zawód lub przekwalifikować się,
- pracować w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach i zajmować się planowaniem i realizacją kampanii reklamowych, kampanii e-marketingowych,

Nauka trwa od października 2016 do grudnia 2017. Realizowana jest w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Słuchacz w trakcie nauki zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
A.26  - Sprzedaż  produktów i usług reklamowych
A.27  - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdaniu egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach, dyplom Technika Organizacji Reklamy. Warunkiem zdobycia tego tytułu jest posiadanie wykształcenia min. średniego.

Kształcenie realizujemy przy współpracy agencji reklamowych oraz specjalistów – praktyków z branży.

Zapewniamy dodatkowe warsztaty z  najlepszymi specjalistami z branży reklamy, marketingu, social – media, wizyty studyjne w agencjach, drukarniach, studiach poligraficznych, praktyki zawodowe.  

Nauczane przedmioty:
- Marketing w działalności reklamowej
- Public Relations
- Przekaz reklamowy
- Prawo i etyka w reklamie
- Psychologia oddziaływania reklamy
- Organizacja i techniki w reklamie
- Badanie skuteczności reklamy
- Organizacja sprzedaży reklamy
- Negocjacje sprzedażowe
- Projektowanie i realizacja kampanii reklamowej
- Grafika komputerowa
- Techniki poligraficzne
- Fotografia reklamowa
- E-marketing
- j. obcy w działalności reklamowej


Możliwości zatrudnienia:
-  agencje reklamowe,
-  działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
-  w biurze reklamy środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, Internet),
-  własna działalność gospodarcza.

Czesne:  80 zł /m-c. Słuchacze nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

Rekrutacja:  
Słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Szkole Zaocznej ZDZ w zawodzie technik organizacji reklamy  może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole.

Wymagane dokumenty:
- wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy  
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
- potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

 

Informacje i zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ZDZ BiałystokZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77

15-003 Białystok

Tel. 85 675 13 89

bialystok@zdz.bialystok.pl

 

bieżące informacje dla słuchaczy

Znajdź Szkołę lub ośrodek