Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz słuchaczy do składania dokumentów rekrutacyjnych do naszych szkół dziennych i zaocznych w Białymstoku:

SZKOŁY DZIENNE

Podanie do Szkół Dziennych należy przynieść w formie papierowej do sekretariatu szkoły: ul. Sienkiewicza 77, pok. 3. Termin składania podań: do 18.06.2019

Z uwagi na brak naszej szkoły w elektronicznym systemie rekrutacji, tylko złożone podanie gwarantuje pierwszą pozycję na liście preferencji szkoły!!!

Masz pytania odnośnie rekrutacji? Dzwoń: 85 675 24 91 lub napisz: szkoly@zdz.bialystok.pl

fryzjerstwo razem

ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Szkoła Zawód Podbudowa Dokumenty rekrutacyjne

Technikum Grafiki cyfrowej i poligrafii

Technik grafiki cyfrowej i poligrafii

4-letnie na podbudowie gimnazjum

5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

docpodanie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
Dwa zdjęcia 

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Technikum Fryzjerskie

Technik usług fryzjerskich

4-letnie na podbudowie gimnazjum

5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej

doc podanie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
Dwa zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer 3-letnia na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej doc podanie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
Dwa zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie
     

SZKOŁY ZAOCZNE

szkoły zaoczne BiałystokZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Szkoła Zawód Podbudowa Dokumenty rekrutacyjne
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne - 3-letnie na podbudowie gimnazjum lub zsz docPodanie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Szkoła Policealna Technik usług kosmetycznych 2-letnia szkoła zaoczna na podbudowie lo

docPodanie do szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do naukiw zawodzie kosmetyczki

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

roczna szkoła zaoczna

 

2-letnia szkoła zaoczna

 

Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do naukiw zawodzie fryzjer/ technik usług fryzjerskich
 

 

Poznaj również ofertę innych szkół ZDZ w regionie

Znajdź Szkołę lub ośrodek