Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Szkoły dzienne

szkoły dzienne BiałystokZapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół dziennych w Białymstoku.

Posiadamy uprawnienia szkół publicznych.

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

Nasza szkoła mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77.

Wszyscy w szkole się znamy i lubimy, czujemy się tu bezpiecznie. Dbamy razem o przyjazną atmosferę i lubimy się wspólnie uczyć i bawić.

Wybierz szkołę odpowiednią dla Ciebie:

 

Liceum Ogólnokształcące - profil ogólnokształcący

 

3 - letnia szkoła ponadgimnazjalna, po ukończeniu której uzyskuje się wykształcenie średnie, przygotowująca do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach wyższych.


Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie, zdać maturę i mieć możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych. W naszym liceum chcemy wyposażyć uczniów w wiedzę ogólną potrzebną do funkcjonowania w dorosłym życiu oraz przygotować do egzaminu maturalnego.

W drugiej klasie przedmiotami uczeń może wybrać w rozszerzeniu następujące przedmioty: język angielski, geografia, matematyka, wos.


W szkole realizowane są również jako przedmioty dodatkowe:polaroid sztandar

 

 • podstawy kosmetyki – zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalną kosmetyczkę i charakteryzatorkę. Adresowane przede wszystkim do dziewcząt zainteresowanych wizażem, stylizacją, upiększaniem dłoni i stóp, a także charakteryzacją.
 • przedsiębiorczość, marketing i reklama – zajęcia ze specjalistami z agencji reklamowych, właścicielami firm, ekspertami z zakresu marketingu, wykładowcami podlaskich uczelni.
 • animacja kultury – zajęcia warsztatowe z ludźmi sztuki i kultury dotyczące kina, teatru, muzyki i sztuk plastycznych, a także zajęcia z zakresu multimediów.

 • grafika komputerowa – zajęcia praktyczne w zakresie artystycznej grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej, praca na programach CorelDraw, Photoshop i Illustrator.

Uczniowie mają też dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.Polaroid LOK2

Dodatkowo objęci są programem SZKOŁA KOMPETENCJI, w którym planują swoją drogę zawodową oraz nabywają kompetencji potrzebnych do dobrego odnalezienia się na rynku pracy.

 

Zasady rekrutacji do LO – profil ogólnokształcący:
W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki oraz z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego. Punkty otrzymuje się również za ocenę z zachowania.

Wymagane dokumenty:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    wyniki egzaminu gimnazjalnego
•    dwa zdjęcia

 

Technikum - Technik Ekonomista

Szkoła na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 4 lata.

W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz po zdaniu matury będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe.

 Kierunek realizowany we współpracy:

 Stowarzyszenie księgowych

Stowarzyszenie Księgowych

w Polsce

Oddział w Białymstoku

 KB

Kancelaria Księgowo - Audytorska BUCHALTERIA

 

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie:

 • stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,hum2
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości.

Jest to zawód dla osób uzdolnionych matematycznie i rachunkowo, interesujących się przedsiębiorczością, marketingiem i finansami.

Uczniowie naszej szkoły:

 • mają do dyspozycji 3 pracownie komputerowe,
 • uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami i ekspertami z zakresu rachunkowości, finansów i podatków,
 • realizują dodatkowe zajęcia z zakresu marketingu i reklamy,
 • biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą, wyjeżdżają na targi zawodowe,
 • odbywają praktyki zawodowe w biurach rachunkowych i instytucjach finansowych.

Zasady rekrutacji do technikum ekonomicznego:Polaroid komputer

W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z matematyki – najwyższa waga, j. polskiego i j. angielskiego oraz z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista

 

Technikum fryzjerskie

Szkoła na podbudowie gimnazjum,Polaroid fryz1 nauka trwa 4 lata.

W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz, po zdaniu matury, będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe. 

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie: 

•    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
•    Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
•    Koloryzacja włosów
•    Projektowanie fryzur
•    Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
•    kierowania zespołem pracowniczym
•    prowadzenia promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich
•    prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego

 

Uczniowie naszego technikum fryzjerskiego:

•    mają do dyspozycji 3 nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie,Polaroid fryz5

•    przyjmują klientów świadcząc pełen zakres usług fryzjerskich,
•    uczestniczą w warsztatach i kursach fryzjerskich, a także w szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji,
•    biorą udział w konkursach fryzjerskich wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą, wyjeżdżają na targi fryzjerskie,
•    wyjeżdżają na staże fryzjerskie do Hiszpanii.

Zasady rekrutacji do Technikum fryzjerskiego:

W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki oraz  z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty:


•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    wyniki egzaminu gimnazjalnego
•    dwa zdjęcia
•    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki
    w zawodzie technik usług fryzjerskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Fryzjer

Szkoła na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 3 lata.szkoła fryzjerska Białystok

Jest to szkoła, w której uczniowie najwięcej czasu spędzają w pracowniach zawodowych.

Nauka podporządkowana jest zdobyciu zawodu, przedmioty zawodowe stanowią większą część planu lekcji, mniej jest przedmiotów ogólnokształcących. Zdobędziecie tu wykształcenie zawodowe i zawód potwierdzony dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wraz z suplementem Europass w języku angielskim.

Uczniowie zdobędą kwalifikacje w zakresie:

 • profesjonalnego wykonywania wszystkich zabiegów fryzjerskich,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury,
 • prawidłowe stosowanie preparatów i kosmetyków do wykonywania zabiegów technologicznych i pielęgnacji włosów,
 • stosowania odpowiednich narzędzi, preparatów i sprzętu fryzjerskiego,
 • prawidłowego stosowania przepisów sanitarno-higienicznych odnoszących się do zakładu fryzjerskiego.Polaroid fryz2

Nasza szkoła dysponuje trzema w pełni wyposażonymi i nowoczesnymi pracowniami fryzjerskimi, każdy uczeń może swobodnie pracować przy samodzielnym stanowisku pracy.


Szczególny nacisk kładziemy na bardzo dobre przygotowanie zawodowe i tworzymy naszym uczniom najlepsze warunki do nauki zawodu.
   
Nasi instruktorzy to najlepsi fachowcy i pasjonaci fryzjerstwa, posiadający duże doświadczenie  w pracy dydaktycznej.

Zasady rekrutacji do szkoły:

Przy przyjęciu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej brana jest pod uwagę suma punktów uzyskanych z oceny z zachowania, polskiego, angielskiego i zajęć artystycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie fryzjer

 

 

 

 

Zapoznaj się również z ofertami Szkół ZDZ w regionie.

Znajdź Szkołę lub ośrodek