Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Szkoły zaoczne

szkoły zaoczne BiałystokZapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół zaocznych ZDZ w Białymstoku

Do wyboru masz różne typy szkół.

Razem z Nami możesz zdobyć wykształcenie średnie albo uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje z zakresu wykonywania usług kosmetycznych lub fryzjerskich.

Sprawdź ofertę szkół zaoczych:
 

Liceum ogólnokształcące zaoczne

thumb DSC03491 Szkoła dla dorosłych przygotowuje do uzyskania średniego wykształcenia oraz zdania egzaminu maturalnego.   

 • nauka trwa 3 lata,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie,
 • po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • szkoła na podbudowie gimnazjum
 • jeżeli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, możesz zostać przyjęty na III semestr i zdobyć wykształcenie średnie w 2 lata!liceum zaoczne Białystok

Nasze atuty to:

 • przyjazna atmosfera,
 • życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna
 • szkoła w centrum Białegostoku

 

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.maly budynek

 

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy absolwentów ZSZ),

- trzy zdjęcia.

 

ZAPRASZAMY!

Szkoła policealna - technik usług kosmetycznych

 

 2-letnia szkoła zaocznaIMG 018

NAUKA BEZPŁATNA!

Centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla absolwentów liceum (matura nie jest wymagana), którzy:

 • interesują się pielęgnacją urody, wizażem i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii,
 • chcą szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Absolwent uzyskuje

świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów zawodowych dyplom Technika Usług Kosmetycznych.

Słuchacze naszej szkoły kosmetycznej mają również możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności na organizowanych dla nich kursach np. zdobienia paznokci lub przedłużania rzęs. Każdy taki dodatkowy kurs koczy się uzyskaniem certyfikatu.

 • Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej.
 • Nasi wykładowcy i instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczenie, praktycy.
 • Od lat słuchacze naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

kosmetyczka

Ramowy program zajęć:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Absolwent potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabieg kosmetyczny i upiększający;
 • wykonywać zabieg fizykalny;
 • zastosować preparat chemiczny w kosmetyce;
 • udzielić porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent szkoły przygotowany jest do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • salonach urody, SPA;
 • gabinetach pielęgnacji dłoni stóp;
 • firmach kosmetycznych;
 • własnym gabinecie kosmetycznym.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;

 

 

 

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

Informacje organizacyjne dla słuchaczyKKZ

 • kształcimy w zawodzie FRYZJER I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH;
 • szkoła bezpłatna; kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2012 poz. 184).
 • zapoznaj się z REGULAMINEM FRYZJERSKIEJ SZKOŁY ZAOCZNEJ.

 


Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

 • Szkoła prowadzona jest w formie  zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Czas trwania kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich to 2 lata
 • kwalifikacja AU.61 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  - 1,5 roku
  termin:  wrzesień 2019r. - grudzień 2020r., w styczniu 2021r. - egzamin
 • kwalifikacja  AU.62 Projektowanie fryzur – 0,5 roku
  termin:  styczeń  - maj 2021r., w czerwcu 2021r. - egzamin

Jakich przedmiotów uczymy sie w Szkole Fryzjerskiej ZDZ?

AU.61 AU.62
przedmioty w kształceniu teoretycznym: przedmioty w kształceniu teoretycznym:

- bezpieczeństwo i higiena pracy - 20 godz.

- podstawy fryzjerstwa - 105 godz.

- technik fryzjerskie - 180 godz.

- działalność gospodarcza we fryzjerstwie - 20 godz.

- język angielski we fryzjerstwie - 35 godz.

- wizualizacja wizerunku - 108 godz.

- działalność gospodarcza we fryzjerstwie - 10 godz.

- język angielski we fryzjerstwie - 15 godz.

przedmioty w kształceniu praktycznym: przedmioty w kształceniu praktycznym:
- Pracownia fryzjerska - procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur - 330 godz. Pracownia wizualizacji wizerunku - 57 godz.

 fryzjer2

Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów po każdym semestrze nauki. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2012.34.186)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji AU.61 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test  i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji AU.62 Projektowanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.


Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskam po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich. 


Zasady rekrutacji: 

Słuchaczem Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole. Słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie przysługuje legitymacja szkolna.

Wymagane dokumenty:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   kserokopia dowodu osobistego
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie  świadectwo)
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ. 

Dowiedz się więcej o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

 

 

 

 Zapoznaj się również z ofertami Szkół ZDZ w regionie.

Znajdź Szkołę lub ośrodek