Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Szkoły zaoczne

szkoły zaoczne BiałystokZapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół zaocznych ZDZ w Białymstoku.

 Wszystkie nasze szkoły zaoczne są BEZPŁATNE!

Do wyboru masz różne typy szkół.

Razem z Nami możesz zdobyć wykształcenie średnie albo uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje z zakresu wykonywania usług kosmetycznych lub fryzjerskich.

Sprawdź ofertę szkół zaoczych:
 

Liceum ogólnokształcące zaoczne

thumb DSC03491 Szkoła dla dorosłych przygotowuje do uzyskania średniego wykształcenia oraz zdania egzaminu maturalnego.   

 • szkoła jest całkowicie BEZPŁATNA!
 • nauka trwa 3 lata,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie,
 • po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • szkoła na podbudowie gimnazjum
 • jeżeli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, możesz zostać przyjęty na III semestr i zdobyć wykształcenie średnie w 2 lata!liceum zaoczne Białystok

Nasze atuty to:

 • przyjazna atmosfera,
 • życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna
 • szkoła w centrum Białegostoku

 

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.maly budynek

 

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy absolwentów ZSZ),

- trzy zdjęcia.

 

ZAPRASZAMY!

Szkoła policealna - technik usług kosmetycznych

 

 2-letnia szkoła zaocznaIMG 0100

NAUKA BEZPŁATNA!

Centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla absolwentów liceum (matura nie jest wymagana), którzy:

 • interesują się pielęgnacją urody, wizażem i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii,
 • chcą szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Absolwent uzyskuje

świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów zawodowych dyplom Technika Usług Kosmetycznych.

Słuchacze naszej szkoły kosmetycznej mają również możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności na organizowanych dla nich kursach np. zdobienia paznokci lub przedłużania rzęs. Każdy taki dodatkowy kurs koczy się uzyskaniem certyfikatu.IMG 3229

 • Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej.
 • Nasi wykładowcy i instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczenie, praktycy.
 • Od lat słuchacze naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Ramowy program zajęć:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Absolwent potrafi:IMG 3251

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabieg kosmetyczny i upiększający;
 • wykonywać zabieg fizykalny;
 • zastosować preparat chemiczny w kosmetyce;
 • udzielić porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent szkoły przygotowany jest do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • salonach urody, SPA;
 • gabinetach pielęgnacji dłoni stóp;
 • firmach kosmetycznych;
 • własnym gabinecie kosmetycznym.

Zasady rekrutacji:IMG 3258

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;

 

 

 

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

Informacje organizacyjne dla słuchaczy

 • kształcimy w zawodzie FRYZJER I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH;
 • szkoła bezpłatna; kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2012 poz. 184).
 • zapoznaj się z REGULAMINEM FRYZJERSKIEJ SZKOŁY ZAOCZNEJ.

 


Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Szkoła prowadzona jest w formie zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Czas trwania kształcenia to 2 lata w zawodzie technik usług fryzjerskich

( kwalifikacje: A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - 1,5 roku

i A.23 Projektowanie fryzur – 0,5 roku)


Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów po każdym semestrze nauki. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2012.34.186)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.


Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskam po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich.

Dowiedz się więcej o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

 

 

 

 Zapoznaj się również z ofertami Szkół ZDZ w regionie.

Znajdź Szkołę lub ośrodek