Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Kobiety sukcesu"

BEZPŁATNE KURSY KOBIETYRuszyła rekrutacja do projektu:

„Kobiety Sukcesu – program wyrównywania szans na rynku pracy skierowany do kobiet z subregionu białostockiego”

Projekt skierowany jest do kobiet w Białegostoku i subregionu białostockiego:

 • mam, opiekunek prawnych wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia, zarówno niepracujące, jak również pozostające w zatrudnieniu, lecz przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych,
 • kobiet, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

W ramach projektu realizujemy:

Wsparcie psychologiczno - doradcze dla kobiet wychowujących dzieci:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działań (4 godz./osobę)
 • Poradnictwo zawodowe (2 godz./osobę)
 • Wsparcie psychologiczne (2 godz./osobę)

Wsparcie szkoleniowe w formie BEZPŁATNYCH kursów dopasowanych do predyspozycji i oczekiwań Uczestnika, między innymi kursy:

 • opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - kurs kwalifikacyjny
 • gastronomiczne kwalifikacyjne - kucharz, cukiernik;
 • biurowe - pracownik administracyjno - biurowy, kadry i płace, marketing w sieci;
 • stylizacja paznokci;
 • kurs krawiecki;
 • kurs fotograficzny, graficzny;
 • inne dopasowane do predyspozycji zawodowych (w ramach budżetu projektu);

Płatne staże zawodowe (wybrane osoby)

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

IMG 3873

ZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77

tel. 85 675 25 17, + 48 789 221 386

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl