Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

O firmie

Historia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku powołany został do życia 4 lipca 1945 roku pod nazwą Naukowego Instytutu Rzemieślniczego w Białymstoku.

Głównym celem nowopowstałego instytutu było przyuczanie i doskonalenie do zawodu w takich formach, które pozwalały szkolonym na łączenie pracy zawodowej z nauką.