Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Obsługa pilarki spalinowej

cutting wood 2146507 960 720Zapraszamy na kurs obsługi pilarki spalinowej.

Termin: wrzesień 2023

Kurs obejmuje 20 godziny

Cena: 1200 zł/ os

ZAPISZ SIĘ ONLINE 

 

Zakres szkolenia

 W Programie:

  • Budowa pilarek łańcuchowych, kos i wykaszare;
  • Paliwa, oleje i smary wybrane zagadnienia;
  • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  • Eksploatacja pilarki spalinowej, kosy i wykaszarki oraz obsługa codzienna i okresowa pilarki, kosy i wykaszarki;
  • Techniki przyrzynki drewna i kłód;
  • Manipulacja surowca drzewnego;
  • BHP na stanowisku robotniczym ,środki ochrony osobistej operatora pilarki spalinowej, kosy i wykaszarki;
  • zajęcia praktyczne.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego  słuchacz uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz 652).

Zapisy i informacje

IMG 3873Zakład Doskonalenia Zawodowego

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

www.zdz.bialystok.pl

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

tel. 85 675 25 17