Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Organizacja roku szkolnego

wejscie W sobotę - 8 września 2018r. o godz. 9.00 odbędzie się godzinna, obowiązkowa konferencja instruktażowa dla wszystkich, nowoprzyjętych słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (z sem. I, III i V).

W sobotę - 22 września 2018r. o godz. 9.00 odbędzie się godzinna, obowiązkowa konferencja instruktażowa dla wszystkich nowoprzyjętych słuchaczy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

 W sobotę - 29 września 2018r. rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne we wszystkich semestrach liceum dla dorosłych oraz szkoły policealnej dla dorosłych.

Szczegóły pojawią się wkrótce w zakładce "harmonogram i plany zjazdów".

Przypominamy o obowiązku uczęszczania na zajęcia (min.50% frekwencja obecności).

Do zobaczenia.

 

Czytaj więcej http://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci-szkoly/243-rozpoczynamy-nowy-semestr-w-szkolach-dla-doroslych.html