Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

image

                                                 PRACODAWCO

                                    NIE PRZEGAP OKAZJI!!!

 

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) I JAKI JEST JEGO CEL?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/ to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników, w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Nie ma znaczenia,
na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS,
a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Pracodawca również może skorzystać z kształcenia ustawicznego na takich
samych zasadach jak jego pracownicy.

Czytaj więcej http://pisz.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/178-krajowy-fundusz-szkoleniowy.html