Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

Serdecznie zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.Cel kursu - nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. Kurs kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego Kuratora Oświaty.

kurs pedagogiczny

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 87 423 27 45

Czytaj więcej http://pisz.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/251-kurs-pedagogiczny-dla-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-w-zakladach-pracy.html