Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Logo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020 będzie realizował projekt:

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 769 733,87 zł

Czytaj więcej http://grajewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/168-kwalifikacje-doswiadczenie-praca-aktywizacja-zawodowa-osob-biernych-zawodowo-po-30-roku-zycia.html