Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Obsługa wózków jezdniowych

w2Zdobądź uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapewniamy dogodne godziny zajęć, wykwalifikowaną kadrę oraz własny plac manewrowy do praktycznej nauki jazdy.

Zapisz się na kurs "Operator wózka jezdniowego" już dziś!

Tel. 85 675 13 89

Termin kursu: lipiec 2023

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Dla kogo jest kurs obsługi wózka jezdniowego?

Kurs skierowany jest do pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jedniowego.

Do udziału w kursie wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

 

Czego nauczysz się na kursie obsługi wózka jezdniowego?

Celem nauczania na kursie jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach. Nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego

 

Program zajęć na kursie Obsługa wózków jezdniowych

Kurs trwa 35 godzin, z czego 10 godzin to praktyczna nauka jazdy wózkiem.

 

Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych - 1h

Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków - 2h

Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu - 2h

Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych - 2h

Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru - 1h

Budowa układu jezdnego wózka - 2h

Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych - 2h

Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów - 2h

Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy - 1h

Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne - 2h

Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych - 3h

Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego - 3h

Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego - 2h

Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym - 10h

 

Po ukończonym kursie otrzymujesz:

  •  zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186)

  • świadectwo kwalifikacyjne „E” na wymianę butli gazowych

  • zaświadczenie kwalifikacyjne (Urząd Dozoru Technicznego)

 

Informacje i zapisy:

ZDZ OKZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77, pokój 6

tel. 85 675 13 89

email: bialystok@zdz.bialystok.pl

 

Zapraszamy!

w1w2w3