Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Wykwalifikowani i kompetentni – nowy projekt dla osób niepracujących

baner 2Zapraszamy do nowego projektu "Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia" realizowanego w podregione ełckim.

Projekt jest skierowany do 120 osób, które:

  • ukończyły 30 lat
  • są bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo
  • zamieszkują podregion ełcki
  • oraz które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z kategorii: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

GWARANTOWANA PRACA po odbyciu stażu dla co najmniej 47 uczestników projektu!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dowiedz się więcej

Znajdź Szkołę lub ośrodek