Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Szkoły

Informator o szkołach w Białymstoku

 

 

informator TUF okładka informator grafika okładkainformator BSF okładka

 

SZKOŁY DZIENNE - BEZPŁATNE

Wniosek można przynieść do sekretariatu szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.

Sekretariat: ul. Sienkiewicza 77, pok. 3.

 POBIERZ WNIOSEK  i wypełnij ręcznie lub przyjdź do naszego sekretariatu i wypełnij go u Nas.

Masz pytania odnośnie rekrutacji?

Dzwoń: 85 675 24 91

Napisz: szkoly@zdz.bialystok.pl

IMG 3873

ZNAJDŹ NAS!

Szkoły ZDZ Białystok

 ul. Sienkiewicza 77

 15-003 Białystok

 Tel. 85 675 24 91

 szkoly@zdz.bialystok.pl

https://www.facebook.com/szkolazdzbialystok/

 

Plany zajęć

wykaz podręczników8

wykaz podręczników9

 

 • Technik Usług Fryzjerskich
 • Branżowa Szkoła Fryzjerska

 O plany zajęć proszę pytać w sekretariacie szkoły ZDZ ul. Sienkiewicza 77 ok. 3

IMG 3873

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 fryzjerzy graficy razem

 

Zasady rekrutacji dla klas pierwszych Technikum ZDZ

i Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Białymstoku

 • Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.
 • Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.
 • Rekrutacja  do Technikum ZDZ odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły przy ul. Sienkiewicza 77

 Bez tytułu

Pobierz podanie do szkoły:

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji:

01.04.2023-20.06.2023   

 Składanie podań w sekretariacie szkoły

01.04.2023-11.07.2023

 Uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki    w wybranym zawodzie

24.06.2023-11.07.2023

 Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach    egzaminu ósmoklasisty

12.07.2023

 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych  do klas pierwszych

12.07.2023-21.07.2023

 Potwierdzenie przez osoby zakwalifikowane do pierwszych klas woli nauki w szkole poprzez dostarczenie    oryginałów świadectw

22.07.2023

 Ogłoszenie listy osób przyjętych do klas pierwszych oraz listy wolnych miejsc

 Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana tylko w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach.

 

Kryteria punktowane przy rekrutacji

Kryteria punktowane przy rekrutacji:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
Technik usług fryzjerskich 
Fryzjer 
Klasa IA Klasa IB Klasa IC

Punktowane przedmioty:

- j. polski,

- matematyka,

- informatyka,

- najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

Punktowane przedmioty:

- j. polski,

- matematyka,

- plastyka,

- najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

Punktowane przedmioty:

- j. polski,

- matematyka,

- plastyka,

- najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

 

Zasady punktowania ocen i osiągnięć ze świadectwa:

- ocena celująca - 18 pkt,

- ocena bardzo dobra - 17 pkt,

- ocena dobra - 14 pkt,

- ocena dostateczna - 8 pkt,

- ocena dopuszczająca - 2 pkt;

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 • tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują 200 pkt.

Zasady punktowania wyników egzaminu ósmoklasisty:

Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki

mnożone są przez przelicznik 0,35, np. 100% = 100 x 0,35 = 35 pkt.

Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym

mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 75% = 75 x 0,3 = 22,50 pkt.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty

 • dwa zdjęcia

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

 • orzeczenie lub opinia ppp (jeżeli uczeń posiada)

 

Miejsce składania dokumentów

ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77 (wejście od ul. Jagienki)

15-003 Białystok

Sekretariat, pokój nr 6,

tel. 85 675 24 91,

szkoly@zdz.bialystok.pl

 

 

Białystok

thumb IMG 3867Nasza szkoła jest placówką niepubliczną prowadzoną przez stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

50-lat doświadczenia w prowadzeniu szkół to ogromna siła naszego stowarzyszenia, na bazie której tworzymy szkołę nastawioną na ucznia i dajemy gwarancję rodzicom, że dziecko jest pod dobrą opieką zarówno od strony wychowawczej, jak i dydaktycznej.

W centrum Białegostoku w starej przepięknej kamiennicy, która służyła jako gimnazjum w okresie międzywojennym, tworzymy wyjątkową szkołę przyjazną uczniom i rodzicom.

 

 

Szkoły zaoczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół zaocznych ZDZ w Białymstoku

Do wyboru masz różne typy szkół.

Razem z Nami możesz uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje z zakresu wykonywania usług kosmetycznych lub fryzjerskich.

Sprawdź ofertę szkół zaoczych: nabór od semestru jesiennego (po zebraniu grupy) - termin rozpoczęcia: wrzesień 2023

 

Technik Usług Kosmetycznych (KKZ)

 KKZ TUK ikonka

 2-letnia szkoła zaoczna

Czesne: 120,00 zł/ miesiąc (płatne 10 mcy w roku)

Centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

Kwalifikacyjny Kurs zawodowy: Technik Usług Kosmetycznych, to idealne rozwiązanie dla absolwentów liceum (matura nie jest wymagana), którzy:

 • interesują się pielęgnacją urody, wizażem i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii,
 • chcą szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Absolwent uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz po zdaniu egzaminów zawodowych dyplom Technika Usług Kosmetycznych.

 • Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej.
 • Nasi wykładowcy i instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczenie, praktycy.
 • Od lat słuchacze naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 • przeprowadzać zabiegi na twarz, szyję, dekolt i ciało;
 • profesjonalnego WIZAŻU;
 • technik przedłużania i zagęszczania rzęs;
 • stylizacji paznokci;
 • pielęgnacji stóp, pedicure;
 • depilacji;
 • dodatkowo: poznasz technikę STROBINGU na warsztatach z DOROTA LANGE MakeUp Academy

Ramowy program zajęć:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Absolwent potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabieg kosmetyczny i upiększający;
 • wykonywać zabieg fizykalny;
 • zastosować preparat chemiczny w kosmetyce;
 • udzielić porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • salonach urody, SPA;
 • gabinetach pielęgnacji dłoni stóp;
 • firmach kosmetycznych;
 • własnym gabinecie kosmetycznym.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   kserokopia dowodu osobistego
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie  świadectwo)
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

 

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

KKZ TUF ikonka

Informacje organizacyjne dla słuchaczykształcimy w zawodzie FRYZJER I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH;

 • kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
 • czesne: 100,00 zł/miesiąc (płatne 10 mcy w roku)

 

 


Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

 • Szkoła prowadzona jest w formie  zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Czas trwania kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich to 2 lata
 • kwalifikacja FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich  - 1,5 roku
  termin:  wrzesień 2023
 • kwalifikacja  FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur – 0,5 roku

Jakich przedmiotów uczymy sie w Szkole Fryzjerskiej ZDZ?

FRK 01 Wykonywanie usług fryzjerskich FRK 03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
przedmioty w kształceniu teoretycznym: przedmioty w kształceniu teoretycznym:

- bezpieczeństwo i higiena pracy we fryzjerstwie

- podstawy fryzjerstwa

- materiały fryzjerskie

- techniki i technologie fryzjerskie

- język angielski we fryzjerstwie

- projektowanie i estetyka

- kreowanie wizerunku

- język angielski we fryzjerstwie

przedmioty w kształceniu praktycznym: przedmioty w kształceniu praktycznym:

- pielęgnacja włosów i skóry głowy

- upięcia i formowanie fryzur

- strzyżenie damskie i barbering

- koloryzacja
- pracownia fryzur artystycznych

 

Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2019.652)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji FRK.01 – Wykonywanie usług fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test  i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.


Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskam po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji FRK.01 - otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji FRK.03 uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich


Zasady rekrutacji: 

Słuchaczem Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole. Słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie przysługuje legitymacja szkolna.

Wymagane dokumenty:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej lub zawodowej
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ. 

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 • Nauka trwa 1 rok
 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • czesne: 120,00 zł/miesiąc
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 KKZ PO

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy poligrafii
 3. Przygotowanie materiałów graficznych
 4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
 5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
 6. Język obcy zawodowy
 7. Kompetencje personalne i społeczne
 8. Organizacja pracy małych zespołów

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Informacje i zapisy do Szkół Zaocznych:

ZDZ BiałystokZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77

15-003 Białystok

Tel. 85 675 24 91

szkoly@zdz.bialystok.pl

 

 

 

Szkoły dzienne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół dziennych w Białymstoku.

 • Posiadamy uprawnienia szkół publicznych.
 • Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!
 • Nasza szkoła mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77.
 • Wszyscy w szkole się znamy i lubimy, czujemy się tu bezpiecznie. Dbamy razem o przyjazną atmosferę i lubimy się wspólnie uczyć i bawić.

Wniosek można przynieść do sekretariatu szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.

Sekretariat: Białystok, ul. Sienkiewicza 77, pok. 3, tel. 85 675 24 91, szkoly@zdz.bialystok.pl

 POBIERZ WNIOSEK  i wypełnij ręcznie lub przyjdź do naszego sekretariatu i wypełnij go u Nas.

Wybierz szkołę odpowiednią dla Ciebie:

Technikum - Technik grafiki cyfrowej i poligrafii

ulotka glowna zdz 3 grafika 1

 W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do klasy Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej:

- Technikum na podbudowie szkoły podstawowej, nauka trwa 5 lat.

W technikum zdobędziesz zawód, wykształcenie średnie oraz po zdaniu matury masz otwartą drogę na studia wyższe.

Najlepsi uczniowie otrzymają stypendium naukowe !!!

 Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie:

 • projektowania graficznego, w takich programach jak PhotoShop, Adobe Ilustrator, AdobeInDesign, Corel
 • przygotowania prac graficznych do druku: dobór kolorystyki, farb, materiałów, technik
 • prowadzenie procesów wydruku wielkoformatowego,
 • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D i obróbki przestrzennej druków 3D.
 • profesjonalnej fotografii i obróbki zdjęć.

Jest to zawód dla osób interesujących się technikami komputerowymi, grafiką komputerową, fotografią, grami komputerowymi, kreowaniem wizerunku, mediami i marketingiem, posiadającymi zmysł plastyczny.

171525533 561856501457930 735346891035337679 n

Uczniowie naszej szkoły:

 • mają do dyspozycji pracownie komputerowe, pracownię poligrafii i studio fotograficzne,
 • uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami i ekspertami z zakresu grafiki komputerowej,
 • uczestniczą w dodatkowych bezpłatnych profesjonalnych szkoleniach graficznych i fotograficznych;
 • realizują dodatkowe zajęcia z zakresu marketingu i reklamy,
 • biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą,
 • wyjeżdżają na targi zawodowe,
 • odbywają praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, studiach graficznych, drukarniach.

małe IMG 0072

Zasady rekrutacji do technikum grafiki i poligrafii cyfrowej:

Kryteria punktowane przy rekrutacji:

Punktowane przedmioty: -j. polski, -matematyka, -informatyka

- oraz najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu z pośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

- Punkty zdobyte z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty

- Punkty zdobyte za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczna / wolontaria

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 Sekretariat szkoły: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77, pok. 3  (tel. 85 675 24 91, mail: szkoly@zdz.bialystok.pl)

Rekrutacja do Technikum ZDZ odbywa się poprzez złożenie podania w sekretariacie Szkoły ZDZ i dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

 

Technikum fryzjerskie

ulotka glowna zdz 1 fryzjerstwo 1

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do klasy Technikum fryzjerskiego

- Technikum na podbudowie szkoły podstawowej, nauka trwa 5 lat.

W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz, po zdaniu matury, będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe.

Najlepsi uczniowie otrzymają stypendium naukowe.

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania
 • koloryzacji włosów
 • projektowania fryzur
 • stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • kierowania zespołem pracowniczym
 • prowadzenia promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich
 • prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego

KRUK8335

Uczniowie naszego technikum fryzjerskiego:

 • mają do dyspozycji 3 nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie,
 • przyjmują klientów świadcząc pełen zakres usług fryzjerskich,
 • uczestniczą w warsztatach i kursach fryzjerskich, a także w szkoleniach z zakresu wizażu i stylizacji,
 • biorą udział w konkursach fryzjerskich wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą,
 • wyjeżdżają na targi fryzjerskie,
 • wyjeżdżają na staże fryzjerskie do Hiszpanii i Portugalii
 • uczestniczą w stażach i praktykach w salonach fryzjerskich.

 małe IMG 0062

 Zasady rekrutacji do technikum fryzjerskiego

Kryteria punktowane przy rekrutacji:

Punktowane przedmioty: -j. polski, -matematyka, -informatyka

-oraz najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu z pośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

-Punktyzdobytez przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty

-Punkty zdobyte za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczna / wolontaria

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 Sekretariat szkoły: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77, pok. 3  (tel. 85 675 24 91, mail: szkoly@zdz.bialystok.pl)

 Rekrutacja do Technikum ZDZ odbywa się poprzez złożenie podania w sekretariacie Szkoły ZDZ i dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

Branżowa Szkoła I Stopnia - Fryzjer

ulotka glowna zdz 1 fryzjerstwo BSF

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do Fryzjerskiej Branżowej Szkoły I Stopnia:  

- Branżowa Szkoła I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej, nauka trwa 3 lata.

Jest to szkoła, w której uczniowie najwięcej czasu spędzają w pracowniach zawodowych.

Nauka podporządkowana jest zdobyciu zawodu, przedmioty zawodowe stanowią większą część planu lekcji, mniej jest przedmiotów ogólnokształcących. Zdobędziecie tu wykształcenie zawodowe i zawód potwierdzony dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wraz z suplementem Europass w języku angielskim.

Uczniowie zdobędą kwalifikacje w zakresie:

 • profesjonalnego wykonywania wszystkich zabiegów fryzjerskich,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury,
 • prawidłowego stosowania preparatów i kosmetyków do wykonywania zabiegów technologicznych i pielęgnacji włosów,
 • stosowania odpowiednich narzędzi, preparatów i sprzętu fryzjerskiego,
 • prawidłowego stosowania przepisów sanitarno-higienicznych odnoszących się do zakładu fryzjerskiego.

małe IMG 0013

Nasza szkoła dysponuje trzema w pełni wyposażonymi i nowoczesnymi pracowniami fryzjerskimi, każdy uczeń może swobodnie pracować przy samodzielnym stanowisku pracy.

Szczególny nacisk kładziemy na bardzo dobre przygotowanie zawodowe i tworzymy naszym uczniom najlepsze warunki do nauki zawodu.

Nasi instruktorzy to najlepsi fachowcy i pasjonaci fryzjerstwa, posiadający duże doświadczenie  w pracy dydaktycznej.

małe IMG 0022

Zasady rekrutacji do szkoły

Kryteria punktowane przy rekrutacji:

Punktowane przedmioty: -j. polski, -matematyka, -plastyka

-oraz najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu z pośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka, język obcy.

-Punktyzdobytez przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty

-Punkty zdobyte za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczna / wolontariat.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 Sekretariat szkoły: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77, pok. 3  (tel. 85 675 24 91, mail: szkoly@zdz.bialystok.pl)

 

Rekrutacja do Technikum ZDZ odbywa się poprzez złożenie podania w sekretariacie Szkoły ZDZ i dołączenie do niego następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

 

 

IMG 3873

ZNAJDŹ NAS!

Szkoły ZDZ Białystok

 ul. Sienkiewicza 77

 15-003 Białystok

 Tel. 85 675 24 91

 szkoly@zdz.bialystok.pl

https://www.facebook.com/szkolazdzbialystok/

 

Zapoznaj się również z ofertami Szkół ZDZ w regionie.