Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Stolarz meblowy - kurs czeladniczy

70

KURS STOLARZ MEBLOWYz egzaminem na tytuł czeladnika

Czas trwania: 220 godz. – 3 miesiące

Rozpoczęcie kursu:  jesień 2024

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Miejsce: ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Cena: 3800,00 zł + opłata za egzamin

Czas trwania i termin kursu

Kurs trwa 220 godzin.

Zajęcia odbywają się w weekendy: piątki popołudniami, soboty i niedziele cały dzień

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne odbywają się w: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Zajęcia praktyczne odbywają się w: Stolarni w Zespole Szkół Technicznych ul. Grunwaldzka 8

Uczestnicy kursu otrzymują:

  •  materiały szkoleniowe,
  •  odzież roboczą - bluza, spodnie, okrycie głowy,
  •  materiały robocze wykorzystywane do zajęć praktycznych,
  •  ubezpieczenie NNW,
  •  zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia. 
  • po pozytywnie zdanym egzaminie w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości  - Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika w zawodzie stolarz meblowy.

Warunki wstępne dla słuchacza kursu:
- wykształcenie min. gimnazjalne lub podstawowe według starego systemu ośmioklasowego,
- ukończone 21 lat.

Zakres szkolenia

Program zajęć:
1. Rozróżnianie gatunków drewna i ich zastosowanie
2. Rozróżnianie materiałów drewnopochodnych stosowanych w meblarstwie
3. Stosowanie tworzyw sztucznych w meblarstwie
4. Klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych
5. Wykańczanie powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych
6. Dobieranie okuć i materiałów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem
7. Dobieranie materiałów montażowych
8. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
9. Rysunek zawodowy
10. Posługiwanie się narzędziami do ręcznej obróbki drewna
11. Wykonywanie podstawowych operacji technologicznych na stacjonarnych maszynach do obróbki drewna
12. Wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych
13. Montaż zestawów meblowych
14. Zajęcia praktyczne w stolarni

Zapisy i informacje

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok

tel. 85 675 13 89

bialystok@zdz.bialystok.pl

Opłatę za kurs można rozłożyć na 3 raty. Opłata za egzamin wpłacana jest dla Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.