Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty (woj. podlaskie)

Aktualności

Zapraszamy osoby, które straciły pracę lub są zagrożone zwolnieniem do udziału w projekcie.

Oferujemy atrakcyjne szkolenia, staże, dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Sprawdź czy spełniasz warunki uczestnictwa  w projekcie i zapisz się.

 Liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj zgłoś się już dziś!

REKRUTACJA TRWA !!!!

Wydłużony termin przyjmowania wniosków na dotacje do 19.09.2014r, (piątek) do godz. 15.00

O projekcie

Projekt „OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt jest skierowany do 60 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty z terenu podregionu łomżyńskiego tj. powiatów: bielskiego, hajnowskiego, koleńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, oraz powiatu m. Łomża - zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012r.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe wsparcie adaptacyjne:

  • indywidualne szkolenia zawodowe dla 50 uczestników
  • coachingh/doradztwo indywidualne dla 60 uczestników
  • coaching grupowy w formie wyjazdu dla 60 uczestników.
  • 3-miesięczne staże zawodowe dla 48 osób w wysokości 1600zł brutto.
  • studia podyplomowe dla 10 osób,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do 40 000 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 m-cy) dla 6 osób.;
  • wsparcie towarzyszące: stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały i podręczniki do zajęć;

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Rekrutacja

 

Do udziału w projekcie zapraszamy 60 osób: nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty z terenu podregionu łomżyńskiego (powiat m. Łomża, łomżyński, bielski, hajnowski, koleński, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki) zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia wyłącznie z przyczyn zakładu pracy po 31 grudnia 2012r.


W projekcie przewidziano udział 60 osób (25% zatrudnionych, 75% osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), w tym min. 25% osób zakwalifikowanych do projektu będą to osoby z terenów wiejskich,

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

- mają skończone 18 lat i są mieszkańcami podregionu łomżyńskiego tj. zamieszkują w powiatach:

m. Łomża, łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, koleńskim, siemiatyckim, zambrowskim, wysokomazowieckim;

- były/są nauczycielami i pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi, zagrożonymi zwolnieniem lub przewidzianymi do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012r. z przyczyn zakładu pracy.

- były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę u pracodawcy.

Jeśli spełniasz warunki zgłoś się do projektu.

REKRUTACJA TRWA!!!! - w ramach I Ścieżki Uczestnictwa Poradnictwo/Studia/Staże

w ramach II Ścieżki Uczestnictwa Przedsiębiorczej - REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 19.09.2014r. (piątek)


Do projketu można zgłaszać się osobiście, drogą elektroniczną bądź listową. Dokumnety do pobrania znajduja się w zakładce: Do pobrania.

Więcej informacji w Punktach Rekrutacyjnych:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49, bielsk@zdz.bialystok.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85, 605-545-326, hajnowka@zdz.bialystok.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655 21 43, siemiatycze@zdz.bialystok.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11, zambrow@zdz.bialystok.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, tel. 86 216 28 97 pok. nr 203,