Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich

Aktualności

Staż w Walencji już za nami!

18 lutego 2012r. grupa 21 uczennic z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku, kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, z wróciła z 3- tygodniowych praktyk zawodowych w Walencji w Hiszpanii.

Wyjazd na praktyki został zorganizowany w ramach projektu: „Staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich”finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Głównym celem projektu był rozwój zawodowy uczniów szkół ZDZ, a w szczególności doskonalenie umiejętności zawodowych młodzieży, zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost mobilności i kreatywności uczniów oraz podwyższenie ich kompetencji społecznych i językowych.

Przed wyjazdem na staż uczennice uczestniczyły w 60-godzinnym Hiszpańskim Kursie Kulturowo – Językowym, dzięki czemu poznały podstawy języka i kultury hiszpańskiej, przygotowane zostały do samodzielnej pracy w salonach fryzjerskich w Walencji.

Praktyka zawodowa odbywała się w prestiżowych salonach i akademiach fryzjerskich w Walencji: Eseene, Gramaje, Lydia Buch, Marco Aldany, DeSancho, Juanjo, gdzie uczennice miały możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Partnerem organizującym staż była firma Europa: Movilidad Estudiantil S.L. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczennice otrzymały certyfikat od Partnera oraz zostanie im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Poza godzinami stażu i w weekendy uczennice poznawały kulturę i obyczaje autonomicznego regionu Walencji i Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Poznały Walencję, w szczególności Stare Miasto - Ciutat Vella, Miasto Nauki i Sztuki (Ciudad de las Artes y las Ciencias), port, obszar America's Cup-Veles e Vents, obszar toru wyścigowego Formula 1, plażę Malvarrosa. Zwiedzały także stolicę Hiszpanii – Madryt.

O projekcie

W okresie 01.09.2011r – 31.03.2012r. realizujemy projekt mobilności „Staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich” finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”. Nr umowy: 2011-1-PL1-LEO01-18727.

Cel projektu:

  • rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i mobilności na rynku pracy młodych ludzi – absolwentów szkół zawodowych, dzięki udziałowi w stażu zagranicznym

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
  • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 20 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodzie Technik usług fryzjerskich w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku. W projekcie mogą wziąć uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2011/12.

Oferujemy:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60- godzinny kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji październik 2011 – styczeń 2012.
  • 3-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich w Walencji (Hiszpania), w kompleksie edukacyjnym w Cheste i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną w terminie 29.01.2012 – 18.02.2012r.. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne (lekcje języka na miejscu stażu), a także poznawać kulturę i obyczaje autonomicznego regionu Walencji i Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.

Zapewniamy:

Udział w stażu jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy: transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk w salonach fryzjerskich, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego oraz opiekę.

Rekrutacja

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 17.10.2011r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji i stażu.

Kontakt:

Biuro Projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
tel./fax. 85 742 41 51
e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

lub Sekretariaty Szkół:

Białystok: e-mail: pfk@zdz.bialystok.pl
Ełk: e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
Giżycko: e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl
Suwałki: e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl