Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Z hiszpańskim doświadczeniem – staże zagraniczne dla uczniów szkół ZDZ w Białymstoku

Aktualności

26.10.2015r.

Wyniki naboru II grupy do projektu - Lista rankingowa.

Gratulujemy i zapraszamy na kurs j. hiszpańskiego osoby, które się zakwalifikowały.


 08.10.2015r.

Ruszyła rekrutacja II grupy na wyjazd na staż do Hiszpanii!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół fryzjerskich ZDZ do uczestnictwa w stażu w Hiszpanii!

Oferujemy:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60- godzinny kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem). Okres realizacji październik 2015 – styczeń 2016.
 • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich w Walencji (Hiszpania), w terminie 24.01.2016 – 06.02.2016r.

Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk w salonach fryzjerskich, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego oraz opiekę.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 20.10.2015r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji i stażu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny także w zakładce do pobrania.


07.10.2014r.

Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół fryzjerskich ZDZ do uczestnictwa w stażu w Hiszpanii!

Oferujemy:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60- godzinny kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem). Okres realizacji październik 2014 – styczeń 2015.
 • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich w Walencji (Hiszpania), w terminie 25.01.2015 – 07.02.2015r.

Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk w salonach fryzjerskich, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego oraz opiekę.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 20.10.2014r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji i stażu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.

O projekcie

EU flag-Erasmus vect POS

W okresie 01.09.2014r – 31.03.2016r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Z hiszpańskim doświadczeniem – staże zagraniczne dla uczniów szkół ZDZ w Białymstoku" nr 2014-1-PL1-KA102-001854 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Cel projektu:

 • rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i mobilności na rynku pracy młodych ludzi – absolwentów szkół zawodowych, dzięki udziałowi w stażu zagranicznym

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
 • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodzie Technik usług fryzjerskich w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2014/15 oraz 2015/16.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60- godzinny kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji październik 2014– styczeń 2015 (I grupa) oraz październik 2015 – styczeń 2016 (II grupa)
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w salonach i akademiach fryzjerskich w Walencji (Hiszpania) i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną w terminie 25.01.2015 –07.02.2015r I grupa oraz 24.01.2016 – 06.02.2016r. – II grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje autonomicznego regionu Walencji i Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.

Rezultaty

 • 31 uczennic z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji w Hiszpanii w salonach fryzjerskich. Praktyka zawodowa odbywała się w prestiżowych salonach:Tevian, Inupel, Daniel Matalin, Academia Valencia, gdzie uczennice miały możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Partnerem organizującym staż była firma Europa: Movilidad Estudiantil S.L. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczennice otrzymały certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
 • Przed wyjazdem na staż uczennice uczestniczyły w 60-godzinnym Hiszpańskim Kursie Kulturowo – Językowym, dzięki czemu poznały podstawy języka i kultury hiszpańskiej, przygotowane zostały do samodzielnej pracy w salonach fryzjerskich w Walencji.
 • Poza godzinami stażu i w weekendy uczennice poznawały kulturę i obyczaje autonomicznego regionu Walencji i Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Poznały Walencję, w szczególności Stare Miasto - Ciutat Vella, Miasto Nauki i Sztuki (Ciudad de las Artes y las Ciencias), port, obszar America's Cup-Veles e Vents, plażę Malvarrosa. Zwiedzały także stolicę Katalonii – Barcelonę.