Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Równi na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia na podlaskim rynku pracy

Opis

W okresie od 03.08.2009 do 30.09.2010 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny „Równi na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia na podlaskim rynku pracy”. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, w ramach działania 6.1.1 PO KL.

CEL PROJEKTU:
Przywrócenie zdolności osób pozostających bez zatrudnienia do podjęcia i utrzymania pracy.
Powyższy cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację cyklu bezpłatnych szkoleń podstawowych i uzupełniających oraz doradztwa zawodowego dzięki czemu wiedza i umiejętności uczestników projektu zostały zaktualizowane i dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany był do osób nieaktywnych zawodowo, z terenu województwa podlaskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:
Szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności zawodowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji. Projekt gwarantował wsparcie w szerokim zakresie poczynając od szkoleń podstawowych poprzez szkolenia uzupełniające na doradztwie zawodowym oraz informacji zawodowej kończąc.

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia podstawowe (każdy z uczestników mógł brać udział w jednym szkoleniu podstawowym):
  • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL
  • Specjalista ds. kadr i płac
  • Bukieciarz
  • Projektowanie i tworzenie stron WWW
  • Palacz
  • Technolog robót budowlanych - wykończeniowych
  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Szkolenia dodatkowe:
  • m.in.: Język angielski, Obsługa edytora tekstu Microsoft Word, Obsługa programów kadrowo – płacowych, Komputerowe prowadzenie sprzedaży, Przedsiębiorczość – ABC własnego biznesu, Wizaż i stylizacja, Podstawy obsługi komputera.
 • Wszystkim uczestnikom projektu za uczestnictwo w szkoleniach podstawowych zapewnialiśmy dodatek szkoleniowy za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 4 zł/godz.

Szkolenia realizowane były na terenie powiatów: białostockiego i m. Białystok, augustowskiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego i m. Suwałki, grajewskiego i zambrowskiego.

Rezultaty

 • 270 osób niepracujących ukończyło udział w doradztwie i szkoleniach
 • Przeprowadzonych zostało 27 grupowych sesji doradczych oraz 270 indywidualnych
 • Przeprowadzonych zostało 27 szkoleń podstawowych, co stanowi realizację łącznie 3704 godz. szkoleniowych, w tym:
  • ECDL (2), Specjalista ds. Kadr i Płac (2), Bukieciarz (5), Projektowanie i tworzenie stron www (1), Palacz (1), Technolog robót budowlanych i wykończeniowych (3), Kierowca wózków jezdn. z napędem silnik. (6), Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (3), Opiekunka dziecięca i osób starszych (1), Sprzedawca (1), Pilot wycieczek (1), Wizaż i stylizacja (1),
 • Przeprowadzonych zostało 21 szkoleń uzupełniających w stosunku do podstawowych, co stanowi realizację łącznie 970 godz. szkoleń