Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Równe na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet" - Województwo warmińsko-mazurskie

Opis

W okresie od 07.07.2008 do 31.08.2009 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny „Równe na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet”.
Projekt był skierowany do kobiet nieaktywnych zawodowo, powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy.
Szkolenia realizowane były na terenie powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.
Wszystkim zainteresowanym zaoferowaliśmy szereg szkoleń mających na celu zdobycie nowych umiejętności zawodowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji. Uczestniczkom projektu zaoferowaliśmy współpracę w szerokim zakresie poczynając od szkoleń podstawowych poprzez szkolenia uzupełniające na doradztwie zawodowym oraz informacji zawodowej kończąc.

Rezultaty

Projekt ukończyło 317 kobiet nieaktywnych zawodowo, powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy.
Zrealizowaliśmy następujące szkolenia podstawowe:

  • Opiekunka dziecięca
  • Opiekunka osób starszych
  • Opiekunka/asystentka osób starszych i niepełnosprawnych
  • Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych
  • Sekretarka
  • Doskonalący we fryzjerstwie
  • Pracownik administracyjno – biurowy
  • Rachunkowość
  • ECDL
  • Specjalista ds. kadr i płac.

Dodatkowo przeprowadzono szereg szkoleń uzupełniających do szkoleń podstawowych min.: Język angielski, Tworzenie baz danych Microsoft Access, Obsługa arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel, Obsługa programów kadrowo – płacowych, Obsługa programów finansowo – księgowych.
Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymał zaświadczenia o ukończeniu wybranego kursu podstawowego oraz wybranych kursów uzupełniających.