Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

O Projekcie

logo RPOWM

Dofinansowanie projektu z UE: 600 189,22 zł.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 30.09.2018
realizuje projekt:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Kadry dla gospodarki

Działanie 2.3 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Celem projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 115 osób dorosłych z podregionu ełckiego poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych do września 2018 roku.

Projekt skierowany jest do 115 osób dorosłych z podregionu ełckiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • "Fryzjer" 690 godzin (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Prowadzenie rachunkowości" 600 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 620 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego" 732 godziny (kurs realizowany w Olecku)
 • "Ślusarz" 618 godzin (kurs realizowany w Gołdapi)
 • "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (kurs realizowany w Gołdapi)
 • "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami" 503 godziny (kurs realizowany w Piszu)
 • "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 470 godzin (kurs realizowany w Węgorzewie)

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz formularz rekrutacyjny i złóż go w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Fomularz zgłoszeniowy

Zapytania ofertowe

1. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 1/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 1KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 1KKZ2017

2. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 2KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 2KKZ2017

3. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 4/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 4KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 4KKZ2018