Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

NOWE KWALIFIKACJE – rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja

Harmonogramy szkoleń: