Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: węgorzewski, giżycki, piski)

Harmonogramy szkoleń: