Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

O firmie

Szkolenia Powiatowych Rad Rynku Pracy

Unikalny obszar naszej działalności to szkolenia dla członków Powiatowych Rad Rynku Pracy. Dokładamy wszelkich starań aby nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie znalazło odzwierciedlenia w organizacji szkoleń krajowych i zagranicznych. Organizowaliśmy m.in. szkolenia o tematyce:

 • „Partnerstwo lokalne skuteczną metodą zwiększania efektywności projektów realizowanych wspólnie przez urzędy pracy w aspekcie kreowania trwałych i pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy" Kraków, wrzesień 2014r.
 • „Aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez promocję i wspieranie przedsiębiorczości" Augustów, czerwiec 2013r.
 • „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w kontekście instrumentów aktywizacji zawodowej." Druskienniki Litwa, listopad 2013r.
 • „Innowacyjne narzędzia aktywizacji lokalnego rynku pracy wynikające z realizacji projektów i możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" wrzesień 2013r., Kazimierz Dolny
 • „Innowacyjne narzędzia aktywizacji lokalnego rynku pracy wynikające z realizacji projektów i możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, maj 2012r., Kazimierz Dolny
 • „Rozwiązywanie problemów bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kontekście partnerstwa regionalnego i ponadnarodowego”, lipiec 2010, Zamość- Lwów
 • „Dialog i współpraca publicznych służb zatrudnienia z powiatowymi radami zatrudnienia w realizacji polityki rynku pracy – doświadczenia krajowe i zagraniczne”, Litwa – Druskienniki, kwiecień 2010r.
 • „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w kontekście instrumentów aktywizacji zawodowej”, Litwa – Druskienniki, listopad 2009r.
 • „Zadania i polityka powiatowych rad zatrudnienia w kontekście promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.”, kwiecień 2010, Ciechocinek
 • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Programy realizowane przez litewskie służby zatrudnienia i wymiana doświadczeń”, Litwa, maj 2009r.
 • „Szkolenie Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, sierpień 2008r.
 • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, wrzesień 2009r.
 • „Najlepsze praktyki w działalności urzędów pracy w zakresie realizacji projektów EFS w Polsce i na Litwie”, Litwa, czerwiec 2009r.
 • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia. Programy rynku pracy. Programy realizowane przez litewskie służby zatrudnienia i wymiana doświadczeń”, Listopad 2008, Litwa

W związku z organizacją szkoleń dla członków Powiatowych Rad Rynku Pracy zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.