Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

O firmie

Konferencje

Organizujemy, przygotowujemy merytorycznie oraz obsługujemy konferencje zarówno krajowe jak i zagraniczne, w tematyce związanej z edukacją, rynkiem pracy, promocyjne. Do chwili obecnej, w konferencjach organizowanych przez ZDZ uczestniczyło ponad 1000 osób. Nasze konferencje to wyróżniająca się forma, niekonwencjonalna tematyka i ani minuty nudy.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy spotkania dotyczące następujących obszarów tematycznych:

 • "Wiek i Wiedza - coaching w rozwoju organizacji", maj 2013r. Białystok
 • „Powiatowa Rada Zatrudnienia jako animator partnerstwa i dialogu społecznego na rzecz wzrostu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy" – konferencja w ramach partnerstwa lokalnego Powiatowych Rad Zatrudnienia z Kolna Łomży i Zambrowa, Toruń, czerwiec 2013r.
 • „Programy specjalne drogą do skutecznej reaktywacji zawodowej osób bezrobotnych pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy" – konferencja w ramach partnerstwa lokalnego Powiatowych Rad Zatrudnienia z Kolna Łomży, Moniek i Zambrowa,
 • „Aktywizacja obszarów wiejskich w woj. podlaskim” – cykl 7 konferencji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wrzesień – październik 2011r.
 • „Wymiana doświadczeń na temat niestandardowych sposobów przeciwdziałania bezrobociu” – konferencja w ramach partnerstwa lokalnego Powiatowych Rad Zatrudnienia z Kolna Łomży i Zambrowa, maj 2011 Szklarska Poręba
 • „Sztuka outplacementu”, konferencja w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych”, marzec 2011r., Białystok
 • „Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia”- konferencja podsumowująca rezultaty projektu, luty 2011r., Białystok
 • „Nowoczesne technologie informatyczne dla Edukacji” partnerska z IBM – wrzesień 2010r. Białystok
 • „Inwestycje w ludzi jako czynnik łagodzący skutki kryzysu – polsko-litewskie forum wymiany doświadczeń” – skierowana do dyrektorów urzędów pracy, luty 2010r., Augustów
 • „Rozwiązywanie problemów bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kontekście partnerstwa regionalnego i ponadnarodowego”, grudzień 2009, Druskienniki, Wilno/ Litwa
 • Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, luty 2009
 • „Potencjał – szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie” - konferencja podsumowująca rezultaty projektu, czerwiec 2009r, Białystok

Potwierdzeniem powyższych słów są opinie naszych klientów wyrażone w wielu referencjach, za które serdecznie dziękujemy. 

W związku z organizacją konferencji zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.