Materiały edukacyjne dla słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Materiały edukacyjne dla słuchaczy IV semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Materiały edukacyjne dla słuchaczy II semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku