Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku

Nauczysz się:

obowiązujących przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, organizacji pracy i zakresu obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Znajomość tych zagadnień umożliwi uczestnikom prawidłową realizację ich obowiązków pracowniczych zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając tym samym prawidłową działalność pracodawcy i praworządność w zakresie przestrzegania prawa.

Kurs w istotny sposób przyczyni się do upowszechnienia znajomości przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych i zobowiązań finansowych w zakresie zobowiązań podatkowych.