Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Matura 2019

Matura 2019 Matura tuż, tuż...

W 2019 roku w Liceum zaocznym do egzaminu przystapi 27 osób.

Zorganizujemy maturę z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i języki obce (angielski i rosyjski) oraz z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, matematyka, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Bezpłatne szkoły - Komunikaty

Czytaj więcej http://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci-szkoly/282-matura-2018.html