Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Rekrutacja do szkół zaocznych

fota tekst SZKOŁY BEZPŁATNE

Trwają zapisy na rok szkolny 2018/2019 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zambrowie ZDZ w Białymstoku. Są to jedyne szkoły dla dorosłych w naszym mieście.

Powołane zostały w 1998r. i od tej pory cieszą się zaufaniem wielu słuchaczy.

Dołacz do nas i Ty!

Dzięki sprawnej organizacji możesz zarówno uczyć się jak i realizować zawodowe bądź osobiste plany.

Obowiązkowe konferencje instruktażowe dla nowoprzyjętych słuchaczy odbędą się - 8 września 2018r. (dla liceum),  22 września (dla szkoły policealnej).

Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich słuchaczy zaczynają się 29 września.

Szczegóły rekrutacji TUTAJ.

Czytaj więcej http://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci-szkoly/290-rekrutacja.html