Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Język niemiecki na poziomie podstawowym.

Zapraszamy na szkolenie

"JĘZYK NIEMIECKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM"

Celem szkolenia jest nauka języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Czas trwania szkolenia - 50 godzin

Zakres tematyczny:

1. Zasady fonetyki

2. Gramatyka, leksyka, ćwiczenia sprawności mówienia , rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem.

3. Sprawdziany wiedzy.

Zapisy w Osrodku w godzinach od 700 do 1600,

Telefonicznie - 87 4272023 , lub 87 4272036,

mailowo: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Przyjdź !!!

Sprawdź !!!image

Zapisz się!!!!

Czytaj więcej