Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

DARMOWE KURSY w OKZ Sokółka - Projekt Młodzi na start

Młodzi jpg

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce realizuje projekt pn. „Młodzi na start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia”.  

Dlatego jeżeli marzysz o dobrej pracy lub awansie zawodowym i masz mniej, niż 30 lat oraz zamieszkujesz/pracujesz na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego, m. Białystok i należysz do jednej z następujących grup:

1) osoby pozostające bez pracy(bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

2) osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia) zapraszamy Cię do nas!

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia.

Gwarantujemy:

Dla osób bezrobotnych:

  • Szkolenia zawodowedostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu, m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
  • Staże u lokalnych przedsiębiorców
  • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Dla osób pracujących

  • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu m.in.: obsługa wózków jezdniowych, suwnic, podestów, kelner barman z elementami carvingu, obsługa kas fiskalnych, profesjonalny sprzedawca, pomoc kuchenna, magazynier itp. 
  • Wsparcie dodatkowe: Indywidualne doradztwo, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 Dodatkowo zapewniamy:

  • bezpłatny udział w projekcie
  • stypendia stażowe
  • stypendium szkoleniowe - za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 Jeżeli chcesz:

- poprawić swoją sytuację na rynku pracy

- nabyć kwalifikacje/kompetencje zawodowe

- nabyć doświadczenie zawodowe

- znaleźć zatrudnienie lub

- podnieść umiejętności poruszania się na rynku pracy

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Odwiedź Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ZDZ Białystok i zapisz się już dziś. Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia należy składać osobiście.

Wszelkie informacje i formularze rekrutacyjne dostępne są w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, na stronie internetowej: http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/1082-mlodzi-na-start-aktywizacja-zawodowa-osob-mlodych-do-30-roku-zycia.html  oraz telefonicznie: tel. 85 711 22 57 lub tel. 605 545 321

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 22 57, tel. 605 545 321

email: sokolka@zdz.bialystok.pl, www.sokolka.zdz.bialystok.pl

Facebook Sokółka - Ośrodek ZDZ

Czytaj więcej http://sokolka.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/291-darmowe-kursy-w-okz-sokolka-projekt-mlodzi-na-start.html