Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynkumłodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepsamidotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia izdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracyplacówk, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.kierownik wypoczynku

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynkumłodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepsamidotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia izdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracyplacówk, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Czytaj więcej http://sokolka.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/287-kurs-kierownika-wypoczynku.html