Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Język niemiecki

 

Siemiatycki Ośrodek ZDZ przyjmuje zapisy na następujące szkolenia:

 

  • Język niemiecki dla pielęgniarek, opiekunów medycznych i innych osób

    image

    związanych z branżą medyczną.

 

Abolwent kursu będzie w przyszłości umiał posługiwać się językiem niemieckim w codziennej pracy zawodowej na poziomie podstawowym. Przewidziane w nim zajęcia bazują na umiejętnościach językowych w zakresie ogólnym oraz na umiejętnościach i wiadomościach z zakresu terminologii medycznej

Zajęcia grupowe będą prowadzone metodami aktywizującymi, ze szczególnym wykorzystaniem technik stymulacji i inscenizacji.

 

 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych oraz Opiekunowie medyczni, Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, jak również wszystkie osoby pragnące nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu języka niemieckiego do posługiwania się w branży medycznej.

 

Informacje organizacyjne:

Planowany termin realizacji szkoleń: po zebraniu minimum 8 osób 

Przyjmowanie zgłoszeń: na bieżąco

Miejsce realizacji szkoleń: Ośrodek ZDZ w Siemiatyczach, w trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową

 

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24

tel. /85/655 21 43

Czytaj więcej http://siemiatycze.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/171-uwaga-uwaga.html