Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Środki ochrony roślin

image
Siemiatycki Ośrodek ZDZ przyjmuje zapisy na szkolenie:

 

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

 

Celem szkolenia jest ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin i techniki wykonywania zabiegów z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin końcowy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Planowany termin : lipiec 2016r.

Czas trwania kursu : 14 godz.

Przyjmowanie zgłoszeń: na bieżąco

Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek ZDZ w Siemiatyczach, w trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową - zajęcia teoretyczne

 

Więcej informacji oraz zapisy:

OKZ Siemiatycze, ul. Pałacowa 24,

tel. /85/ 655 21 43

e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

 

Czytaj więcej http://siemiatycze.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/159-ochrony-roslin.html