Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Pomagamy zwalnianym - szukasz pracy? Zgłoś się do nas!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

- w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat,

- są mieszkańcami subregionu ełckiego tj. zamieszkują powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewsk,

- są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn zakładu pracy w przeciągu 6 miesięcy,

 

OFERUJEMY:

 

- 3 miesięczne staże w lokalnych przedsiębiorstwach,

- dotacje na założenie działalności gospodarczej,

- indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe,

- warsztaty, poradnictwo zawodowe.

 

 

 

Czytaj więcej http://pisz.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/227-pomagamy-zwalnianym-kompleksowe-wsparcie-adaptacyjne-iii-edycja.html