Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

STAŻE ZA GRANICĄ

imageOśrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu prowadzi rekrutację doprojektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach: gastronomiczno-hotelarskiej, turystycznej, fryzjersko-kosmetycznej, opieki nad osobami zależnymi.                                                              Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:- w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat- zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego(podregion ełcki)- są nieprzerwalnie bezrobotne od min. 6 miesięcy- kształciły się lub miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie

Czytaj więcej http://pisz.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/196-staze-za-granica.html