Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych

OKZ w Piszu zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.Uprawnienia są ważne bezterminowo. Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem.

image

 

ZAPRASZAMY !!!

12-200 Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax: 87 423 27 45

e-mail:pisz@zdz.bialystok.pl, www.pisz.zdz.bialystok.pl

Czytaj więcej http://pisz.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/238-obsluga-wozkow-jezdniowych-o-napedzie-silnikowym-z-wymiana-butli-gazowych.html