Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Pisz

Egzamin kwalifikacyjny

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu informuje, że dnia 21.10.2019r.o godz.17.00 w Ośrodku ZDZ w Piszu przy ul. Rybackiej 5 odbędzie się: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) w trzech grupach: 1. Uprawnienia elektryczne 2....

CZYTAJ WIĘCEJ

Darmowy kurs komputerowy z certyfikatem ECDL

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu zaprasza osoby bezrobotne na bezpłatne szkolenie komputerowe kończące się nabyciem certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL. Termin realizacji: jesień 2019r. Liczba miejsc ograniczona.

komputer2

Szczegółowe informacje udzielamy  telefonicznie 87423 27 45

&nb...

CZYTAJ WIĘCEJ

TWÓJ CEL - PRACA

twoj celTWÓJ CEL - PRACA Projekt „Twój Cel-PRACA

- kompleksowy program aktywizacji

osób bezrobotnych z subregionu ełckiego” 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia poprzez...

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Page1 001

TWÓJ CEL - PRACA

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

 

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 56 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 34 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat giżycki, piski, węgorzewski, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 28 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do VI2020.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują powiat piski, giżycki lub węgorzewski

- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo lub

- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków: 

  1. ich miesięczne zarobki nie przekraczają kwoty płacy minimalnej lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub
  2. są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu nie przekroczyły kwoty płacy minimalnej.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,• Wsparcie psychologiczne (do 10 godz./os.)• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych).

oraz wsparcie towarzyszące:•  dla wszystkich uczestników: Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych.

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!

Czytaj więcej http://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html

MŁODZI I AKTYWNI

ulotkamlodzi

MŁODZI I AKTYWNI MŁODZI I AKTYWNI

kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo

do 29 roku życia - II Edycja

Celem projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia...

CZYTAJ WIĘCEJ

Uwaga uczniowie, absolwenci !!!

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Wasze odpowiedzi posłużą do zaplanowania i realizacji nowego projektu na wyjazdy zagraniczne dla uczniów / absolwentów !!! Ankieta jest interaktywna i anonimowa. Jest też bardzo krótka, dosłownie na 3 minuty. Każda informacja od Was będzie...

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatne spotkanie informacyjne

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 26 STYCZNIA DO PISZA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY!!!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego...

CZYTAJ WIĘCEJ