Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

image

Wyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-25 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne min. 6 miesięcy.

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

 

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  •  jest w wieku 18-25 lat,
  •  zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko - mazurskiego (podregionu ełckiego),
  •  nie pracuje lub jest bezrobotna,
  •  osoba, która kształciła się w jednej z branż: gastronomicznej i hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej lub opieki nad osobami zależnymi.

 FAZY PROJEKTU - REALIZOWANE W 3 CYKLACH

1. Rekrutacja uczestników

Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycjiEtap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.

2. Przygotowanie uczestników do mobilności

Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie"(16h/ grupa)Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)

3. Pobyt uczestników za granicą

60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)Kurs językowy (30h)Zajęcia kulturowe w weekendyOpieka mentorska

4. Wsparcie po powrocie:

Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)Warsztaty „Komunikacja interpersonalna" (16h/ grupa)Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinęZwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparciaZapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

INFORMACJE

Czytaj więcej http://grajewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/154-szerokie-horyzonty-mobilnosc-miedzynarodowa-na-rzecz-aktywizacji-mlodych-bezrobotnych.html