Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Logo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020 realizuje projekt:

Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 668 645,00 zł

Czytaj więcej http://grajewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/169-najpierw-szkolenie-a-pozniej-lepsze-zatrudnienie-kompleksowy-program-wsparcia-osob-pracujacych.html