Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Projekt „Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

image Projekt skierowany jest do  osób  powyżej 29 roku życia, osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikująsięprzynajmniej do jednej z grup:

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby powyżej 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/196-projekt-wykwalifikowani-i-kompetentni-kompleksowy-program-wsparcia-osob-niepracujacych-powyzej-29-roku-zycia.html