Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia-II Edycja

 Młodzi II

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących na terenie powiatów objętych projektem (podregion ełcki) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się, nie szkoląca się) są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/205-projekt-mlodzi-i-aktywni-kompleksowe-wsparcie-osob-biernych-zawodowo-do-29-roku-zycia-ii-edycja.html