Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II Edycja

Cel projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez dorosłych 80 kobiet i 60 mężczyzn z podregionu ełckiego poprzez realizacjękwalifikacyjnych kursów zawodowychod 30.06.2017 do 30.09.2019.

W ramach projekturealizowany będzie następujący kwalifikacyjny kurs zawodowy:

PROWADZENIE RACHUNKOWŚCI 

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/204-nowe-kwalifikacje-rozwoj-kompetencji-i-kwalifikacji-osob-doroslych-ii-edycja.html