Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Nasza szkoła "Szkołą Przyjazną Rodzinie"

image Nasza szkoła reprezentowana przez Dyrektora Kazimierza Raczyńskiego 03 listopada 2015 roku podpisała z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie porozumienie dotyczące przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Po spełnieniu warunków formalnych otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”. Celem programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” jest pomoc rodzicom i nauczycielom w działaniach wychowawczych opartych na takich wartościach jak odpowiedzialność, szacunek dla samego siebie i drugiego człowieka, dla instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, szacunek dla ludzkiej płciowości i odmienności płci oraz dla rodzicielstwa. Program ma również pomóc szkołom w realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień oraz minimalizowaniu postaw patologicznych wśród młodzieży, tak aby jak najlepiej przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem, w tym z założeniem rodziny.

                                               imageimage

Czytaj więcej