Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Wyjazd II kl. TTK na praktyki do Korsz

imageDzień 26.04.2017r. dla drugiej klasy Technikum Kolejowego był bardzo owocny w nowe doświadczenia zawodowe

Uczniowie zapoznali się z innym niż dotąd sterowaniem ruchu kolejowego. Korsze są stacją węzłową, gdzie linia dwutorowa przechodzi w linię jednotorową. Zasady prowadzenia ruchu są nieco inne na linii dwutorowej. Inaczej prowadzi się dokumentację.

Do tej pory uczniowie mieli do czynienia tylko z linią jednotorową dwukierunkową. Na nastawni dysponującej KO uczniowie obserwowali pracę Dyżurnego Ruchu, który pokazywał jak wypełniania się dokumentację dla czterech linii kolejowych. Obserwowali prowadzenie ruchu pociągów przy zamkniętym jednym torze szlakowym linii dwutorowej. Mogli też obserwować drogę kolejową z kabiny maszynisty. Zapoznać się z sygnalizacją i w jaki sposób maszynista stosuje się do nich.

ZOBACZ FOTORELACJĘ

Czytaj więcej http://elk.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci/380-wyjazd-ii-kl-ttk-na-praktyki-do-korsz.html