Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Excel dla średniozaawansowanych

image Zapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu Excela na 20-godzinne szkolenie w bielskim Ośrodku ZDZ pn."Excel dla średniozaawansowanych". W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

1. Tworzenie raportów i analiz z wykorzystaniem tabel przestawnych

2. Zabezpieczenie arkuszy Excela

3. Formatowanie arkusza danych

4. Modyfikacja arkusza kalkulacyjnego

5. Obliczenia-zastosowanie formuł i funkcji Excela w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi

6. Tworzenie powiazań pomędzy arkuszami Excela

7. Sortowanie danych i filtry

Pierwsze zajęcia: 26 października br., w godzinach: 17.00-19.15

Koszt szkolenia: 450,00 zł/osobę. Możliwość opłaty w dwóch ratach.

Podczas szkolenia zapewniamy materiały piśmiennicze (notatnik, długopis) oraz bufet kawowy (woda, kawa, herbata, ciastka).

Harmonogram zajęć: czwartki,  zawsze w godz.: 17.00 -19.15 (po 3 godziny dydaktyczne), ostatnie zajęcia 2-godzinne.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/233-excel-dla-sredniozaawansowanych.html